Vi har fortfarande platser kvar till årets andra Regionala Arrangörsträff som samordnas av MAIS (Musikarrangörer i Samverkan).

Passa på att ta del av intressanta föreläsningar, aktuell information, bidragsfrågor, aktuell kulturpolitik, samtal och diskussioner. Vi bjuder på konferensprogram, konserter, mat, fika och logi. Dessutom konsert med Selma Pinton kvartett och Linnea Landström.

Plats: Elite Stora Hotellet Örebro
Erik Palm Verksamhetsledare 2023-05-05

Program Lördag 3 juni
12.00 Lunch
13.00 Välkommen från MAIS, Region Örebro och Kulturens studieförbund
13.15 ”På Turné – Kunskapsturné för populärmusik”
14.00 Kulturrådet informerar
14.45 Regionala scenkonstinstitutionerna inom Kultursamverkansmodellen, Dag Celsing
15.30 Panelsamtal kring ”Ideella musikarrangörer i det regionala kulturutbudet”
16.30 Samtal, diskussioner och nätverkande
18.00 Middag
19.00 Konsert med Linnea Landström och Selma Pinton Kvartett på Kvarteret&Co i samarbete med Örebro Jazz & Beyond, Svensk Jazz och Region Örebro.

Söndag 4 juni
09.15 Morgongymnastik
09.30 Kulturens och Region Örebro
10.00 Presentation av musikarrangörer och samverkansprojekt
11.00 MAIS arrangörsguide
11.45 Bikupor och genreöverskridande diskussioner
13.00 Avslutande lunch
Medvärdar är Region Örebro Kultur och Kulturens bildningsverksamhet.
Lokal medvärd är Örebro Jazz & Beyond.

Anmäl dig senast den 19 maj här (OBS! Programmet är preliminärt och kan komma att ändras)

Konsert/Showcase Lördag 3 juni, Örebro Jazz & Beyond, Kvarteret&Co
19.00 Linnea Landström är tonsättare, producent och vokalist baserad i Örebro. Främst komponerar hon kör- och kammarmusik i olika former men kommer under kvällen bjuda på skisser av ett nytt projekt som rör sig inom folkjazztraditionen. Med hjälp av kontrabasisten Martin Bohman utforskar hon tankar och texter kring tro och sakral musik. Linnea Landström – Sång, kompositioner Martin Bohman – Kontrabas

20.00 Selma Pinton Kvartett Vokalisten och kompositören Selma Pinton är en av svensk jazz mest intressanta röster. I musiken får både det stora och lilla plats, böljande och storslaget, skört och spräckligt. Tillsammans skapar kvartetten nya spännande ljudlandskap för lyssnaren att följa med i. Berättelsen kommer i första hand och tar musiken dit den vill. Selma Pinton – sång, kompositioner Max Agnas – piano Olle Lannér Risenfors – kontrabas Nils Agnas – trummor