Fredag och lördag 20-21 maj är det premiär för Trad i Malung, en helt ny folkmusik- och dansfestival på Malungs folkhögskola.

En lång rad prominenta inbjudna musiker (Pelle Björnlert, Stina Brandin, Mia Marine m fl m fl) spelar både konsert och till dans, men i stället för ”arrad musik, stora scener eller maffig teknik” är tanken är att skapa en småskalig mötesplats för utövare och allmänt intresserade.

Lotta Johansson på Folkmusikens hus är en av initiativtagarna (jämte Anna Öberg på Malungs Folkhögskola) och berättar lite mer:

– Huvudsyftet med Trad i Malung är att skapa en bra dansfestival där det traditionella dansspelet, och dansen, står i fokus. De spelmän som är inbjudna är alla fantastiska dansspelmän men de får dessutom en stund var att spela för publik som bara vill lyssna. Det finns ju en del som tycker att bästa sättet att uppleva musik är att sitta ned och bara lyssna …

Utöver de inbjudna spelmännen utlovas ”Intimkonserter” med medarbetare från arrrangerande Malungs Folkhögskolas, Folkmusikens Hus och Sunne Danshus – hur ser en sådan ut mer konkret? (En intimkonsert alltså, inte en medarbetare…)
– Ja, en intimkonsert är en konsert i en liten lokal där man närapå har spelmannen för sig själv. Tror att vi bara får in max tio personer åt gången.

Någon programpunkt du själv ser fram emot lite extra?
– Jag tror att jag ser fram emot att dansa helt enkelt, det är så länge sen som alla vi som får vår livsenergi via dansen kunnat sträcka ut och bara dansa flera timmar i sträck tillsammans med andra människor, tätt tätt i samma lokal. Det ska bli fantastiskt!

Trad i Malung äger rum på Malungs folkhögskola fredag och lördag. Se presentation på Folk.nu här och hela programmet här!

Patrik Lindgren

(på bilderna ovan ser vi Lotta Johansson, Pelle Björnlert och Mia Marine)