Östbjörkastämman 2022

Östbjörka bystuga Kattbacksvägen 2, Rättvik

Välkommen till Östbjörka bystuga på spelmansstämma! Dagen efter Bingsjö i den intensiva Stämmoveckan ligger stämman där det intima sampelet på scen ...

Till toppen