Är du/ni en musikgrupp på 1-5 personer där minst 1 person är bosatt i Sverige?
Spelar du/ni musik som ryms inom begreppen folk och/eller världsmusik?

Välkommen med er intresseanmälan om att turnéra hos RFoD-anslutna arrangörer våren 2024. Anmälan ska vara inlämnad senast den 15 oktober, därefter överlämnas inkomna intresseanmälningar till RFoDs programråd, som består av arrangörer och producenter inom RFoD.

Besked om vilken grupp som utses för turnésamarbetet lämnas 15 november.

Tänk på att du/ni behöver ha möjlighet till minst 14 dagars sammanhängande spelperiod för att en turné ska bli möjlig. Det är upp till de enskilda arrangörerna att boka så det är bra med en spelperiod som ligger någon gång under perioden 15 januari till 30 april, därefter är det få arrangörer som arrangerar konserter.

RFoD utgår från Musikerförbundets riksminitariff.

Intresseanmälan