Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.
Kroppens poesi är en nyproduktion av Farhang för NAVA GATI Contemporary Indian dance festival där Spoken word möter samtida indisk dans med sitar, frame drumming, ljudlandskap och rytmer.
“Vad är vi, en trött samling arv och rester eller något nytt och aldrig förut skådat, stjärnor utan svindel?”
I kroppens poesi tolkar tre dansare och två musiker diktverk av Matilda Södergran, Rabindranath Tagore och Charles Baudelaire. Dansarna kommer från de tre olika indiska klassiska dansformerna Bharata natyam, Odissi och Kuchipudi och utforskar på varsitt sätt orden genom sitt eget rörelsespråk. I tre olika delar bjuds
publiken in till ett gränsland mellan ord och rörelse, mellan ljus och mörker, mellan nutid och det förgångna i vilket människans sökande efter strimmor av hopp i förgängligheten och efter att förlika sig med sin existens är det centrala.
Del 1 Where the mind is without fear, Rabindranath Tagore Vyshnavi Korlakunta, koreografi, dans
Del 2 Överlevorna, Matilda Södergran
Ulrika Larsen, koreografi, dans
Stian Grimstad, sitar
Maria Bovin de Labbé, frame drumming, slagverk, röst
Del 3 Det Ondas Blommor, Charles Baudelaire
Reibell, koreografi, dans, röst
Maria Bovin de Labbé, frame drumming, slagverk
Längd: ca 60 min
Idé och koncept: Ulrika Larsen, Pauline Reibell
DIktsamlingen Överlevorna används i föreställningen med tillstånd av Matilda Södergran
Produktion: Farhang i samarbete med, Teater Sláva, DVE och Odissi
Dansproduktion med stöd av Kulturrådet.
Till toppen